Vergoeding - Monuta

© 2009 Advies Bureau Combee

de vergoedingen
• persoonlijke begeleiding door de uitvaartverzorger, ook na de uitvaart
• ruim € 1.300,- voor aanvullende uitvaartwensen
• verzekerd waar u ter wereld ook bent
• de laatste verzorging van de overledene
• vervoer van de plaats van overlijden naar je woonplaats, waar ter wereld je ook bent
• vervoer van het uitvaartcentrum naar de begraafplaats of het crematorium
• opbaring in het uitvaartcentrum of thuis
• volgauto en dragers
• 100 rouwbrieven en 150 dankbetuigingen/bidprentjes
• gebruikelijke uitvaartkist
kinderen gratis meeverzekerd (vanaf 24 weken zwangerschap tot 18 jaar)
• condoleanceregister
• bewijs van overlijden
• nazorgmap
• online Gedenkplaats